TPU贴布系列
  • TPU夹网布

TPU夹网布

    品名:TPU夹网布

    材质:TPU薄膜+网布

    特征:增强TPU膜的抗拉强度。

    应用领域:鞋材、箱包、文具、体育护具。

    宽幅、厚度、颜色可按客户要求定制、打版,欢迎客户提供网布加工。