TPU薄膜聚醚系列
  • 耐水解TPU薄膜聚醚材料

耐水解TPU薄膜聚醚材料

TPU水上系列

TPU聚醚材料,具有耐水解作用,可以在水上长期使用

硬度85A±3A   95A±3A  

厚度0.2mm~0.8mm     幅宽0.9m~1.5m                     

熔点 150°C         抗紫外线UV   3.5~4.5级

比重 1.21           抗拉强度 MD430   CD385

伸长率200~300%

特征:耐水解、耐黄变、防霉抗菌、耐冲击、无毒环保、

          对人体皮肤不会产生过敏

应用领域:水上用品系列如:水上娱乐用品及长期与水

          接触的TPU制品。