TPU热熔胶膜系列
  • TPU热熔胶LS-62

TPU热熔胶LS-62

LS-62

物性

硬度80A±3A            颜色:雾面/透明

厚度0.02mm~0.3mm      幅宽0.9m~1.5m                     

熔点 85°C            抗紫外线UV   /

比重 1.21             抗拉强度 MD430   CD385

 伸长率 560%

特征:具有良好的流动性,粘合强度高,复合工艺简单,

             使用领域广

应用领域:用于织物、TPUPVC、尼龙、及各种布料鞋材

             等材质的复合。